Takaisin uutisiin

Julkaistu: 25.11.2022

Edustajiston kannanotto 22.11.2022

Ajankohtaista  


Keskisuomalaisessa tiistaina 11.10.2022 julkaistussa artikkelissa OP Ryhmän pääjohtaja 
Timo Ritakallio nosti voimakkaasti esille, ettei nyt ole aika tuijottaa nykyisiä 
inflaatioprosentteja vaan pysyttävä maltillisissa palkankorotuksissa. Tämä artikkeli herätti 
OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry:n edustajiston jäsenissä runsaasti ajatuksia, jotka 
haluamme tuoda tietoon kannanoton muodossa. OPRYn edustajiston mielestä rahoitusalan 
korotukset ovat olleet selvästi muita aloja jäljessä ja lisäksi meillä on olemassa korotusvaraa 
edellisiltä kierroksilta. Tunnistamme, että toimihenkilöiden ostovoima on heikentynyt, mutta 
pankkien maksukyky ei ole erityisesti huonontunut. Näemme asian olevan päin vastoin, 
muutamat ennätykselliset vuodet luotonannossa ja nyt niistä pankeille poikiva korkokate 
tulee tuntua myös työntekijöiden palkkapussissa. Pankit tekevät hyvää tulosta ja me
työntekijät olemme tuloksentekijöitä.

Stagflaatio, samanaikainen hyytyvä kasvu ja korkea inflaatio saattaisi tosiaan olla käsillä, 
jos OP Ryhmän pääjohtajan huoli pitäisi paikkansa. Stagflaation mahdollisuus on 
kiistanalainen, voiko tilanne edes olla taloustieteessä kovinkaan realistinen, markkinoiden 
itseään korjaavan luonteen johdosta. Palkkojen nostaminen todennäköisesti kiihdyttäisi 
inflaatiota ja näin ollen antaisi lisää painetta keskuspankkien suuntaan. Ammattiliitot ovat 
samankaltaisessa tilanteessa kuin keskuspankitkin, joten on vain yksi tapa taistella 
inflaatiota vastaan; Keskuspankeilla se on korkoase ja ammattiliitoilla palkankorotukset. Se, 
että vain annamme asian olla, ei mielestämme käy. Mielestämme malttiin kehottaminen ei 
ole todellinen yritys löytää keinoja kriisiin ratkaisemiseksi. Jos palkkoja ei voi nostaa, mitä 
sitten voi tehdä?

Huomioitavaa edustajiston mielestä on ihmisten kulutuskäyttäytymisen muuttuminen 
helpostikohti edullisempia tuotteita, kun rahat ovat tiukoilla. Tämä johtaa tuontitavaroiden
suosimiseen kotimaisen sijasta. Lisäksi luontoa usein vähemmän kuormittavien 
luomutuotteiden kysyntä hiipuu, kun tehotuotettu hyödyke on halvempi. Me olemme jo itse
huomanneet siirtyneemme edullisempaan maitoon ruokakaupassa. OP ryhmän suurena 
työnantajana tulee pitää huolta vastuullisesti työntekijöiden ostovoimasta ja 
veronmaksukyvystä sekä kulutuskysynnän ylläpitämisestä Suomessa. Tämä pitää yritykset 
pinnalla. Vaikka eri aloilla on hintapainetta, riittävä kulutuskysyntä pitää taloudenrattaat 
pyörimässä. Katsetta on käännetty erikoisessa maailmantilanteessa globaalista kohti 
lokaalimpia palvelu- ja hankintaketjuja, kohti turvallisempia ja vakaampia yhteiskuntia, joilla 
on tarjota korkeaa osaamista ja kohtuullisen turvalliset olot yritysten toiminnalle. 

Pelkkä palkankorotusten taso ei tule jatkossakaan ratkaisemaan tai romuttamaan yritysten 
kilpailukykyä, ei pienemmässä eikä suuremmassakaan kuvassa. Yritysten on katsottava 
globaalista horisontista myös omiin jalkoihin. Olemmeko riittävän tehokkaita? Tukevatko 
järjestelmämme riittävällä tavalla tehokkuuden tavoittelussa ja ylivoimaisen 
asiakaskokemuksen tuottamisessa? Miten tuemme työperäistä maahanmuuttoa ja 
raivaamme OP ryhmässä maaperää monikulttuuriselle ja moniäänisen yrityskulttuurin 
kehittymiselle?

Suomessa on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkea työllisyys. Voidaan puhua osalla aloista 
jo työntekijöiden saatavuusongelmasta, mikä on johtanut ja tulee johtamaan
palkkakilpailuun osaavasta työvoimasta. Haluaako OP ryhmä panostaa osaavaan 
työvoimaan vai haluaako se tehdä rahoitusalasta läpimenoputken, josta otetaan kannukset, 
siirryttäessä paremmin palkatun alan palvelukseen? Työnantajan olisi vastuullista pitää 
huolta jatkuvasta palkkakehityksestä, osaamispääoman ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 
Vaihtuvuuden kokonaiskustannuksilla monia yleiskorotuksia olisi kyllä maksettu ja paljon 
tulevia tulisi maksetuksi.
 
Meille kuuluvat palkankorotukset antavat taloudellista turvaa, mahdollistaisi säästämisen 
jatkamisen sen sijaan, että nyt käydään säästöjen kimppuun selvitäksemme nousevista 
kuluista. Arvojemme mukaiset toimet, ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä 
menestyminen mielletään enemmänkin ryhmästä ulospäin, asiakkaille ja sidosryhmille 
näkyvänä toimintana. Tai ainakin siltä meistä edustajiston jäsenistä tuntuu, että siihen 
satsataan, miltä näytämme ulkopuolisen silmin. Asiakkaiden hyväksi mietimme erilaisia 
ratkaisuja kuten, miten rahoituspuolella voisimme helpottaa asiakkaiden tilannetta 
nousevien korkojen sekä muiden kulujen osalta. Laina-aikoja jatketaan, myönnetään 
lyhennysvapaita, maksueriä pienennetään, kontaktoidaan ja pidetään asiakkaista huolta. 
Henkilöstöön kohdennettujen etujen osalta muutoksia ei ole saatu esim. laina-asioiden 
joustojen osalta. Mielestämme samat arvot tulisi olla sisäisesti käytössä, mitä tarjoamme 
asiakkaillemme. Palkkaus pitää olla vastuullista ja osa yhdessä menestymistä.

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry

Kati Ulaska
edustajiston puheenjohtaja

Emilia Attias
edustajiston varapuheenjohtaja

Takaisin uutisiin