Takaisin uutisiin

Julkaistu: 23.11.2021

Edustajiston kannanotto 23.11.2021: Tulevaisuuden työnteko

Ajankohtaista  


OP Ryhmän tulevaisuuden työnteon periaatteet hyväksyttiin johtokunnan käsittelyssä lokakuussa 2021. Periaatteet linjaavat, kuinka jatkossa työskentelemme OP Ryhmän eri yrityksissä. Yhdistyksenä meillä on tavoitteena hyväksyttyjen kirjauksien tulevan osaksi jokaisen OP Ryhmässä työskentelevän henkilön arkipäivää, hänen työyhteisöönsä sopivalla tavalla.

Linjauksien julkaiseminen käynnisti eri työyhteisöissämme jatkotyön, josta haluamme nostaa keskusteluun seuraavat osa-alueet. Suunnitelmallisuus on lähi-, virtuaali- sekä etätyön yhdistämisen keskiössä. Haluamme, että työtä tehdään yhdessä työpaikkojen henkilöstönedustajien kanssa. Monipaikkaisessa ja monimuotoisessa työskentelyssä kaikki työteon tavat on nähtävä yhtä arvokkaina. Haluamme, että jatkossa etänä työskentelevät nähdään tasavertaisina työntekijöinä työpisteelle saapuvien henkilöiden kanssa ja päinvastoin.

Näemme esihenkilöiden työn olevan tärkeää jokaisen työntekijän jaksamisen sekä työyhteisön ilmapiirin rakentamisen suhteen. On olemassa monenlaisia kokeilemisen arvoisia työtapoja, joilla voimme pitää työyhteisöjen jäsenet lähellä niin läsnä kuin virtuaalisesti. Huolenamme on työkavereiden henkinen jaksaminen, jota kuormittavat viranomaisten ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset, työjonot sekä myyntitavoitteet. Esihenkilöt eivät selviä yksin tästä haasteesta, vaan heille on tarjottava perehdytystä, opastusta, työkaluja sekä riittävästi työaikaa työntekijöiden kohtaamiseen.

Haluamme, että työyhteisöissämme uskotaan moderniin käsitykseen ihmisyydestä ja tämä heijastuu suoraan henkilöstöä koskeviin ratkaisuihin sekä päätöksiin. Maailma ei ole vielä valmis, joten yhdessä kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, löydämme varmasti jokaiselle työyhteisölle sopivimmat ratkaisut.

Me olemme kaikilla OP Ryhmän työpaikoilla valmiita rakentamaan tulevaisuuden työelämää!

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry, Edustajisto
 

Takaisin uutisiin