Takaisin uutisiin

Julkaistu: 25.05.2023

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous 23.5.2023

Ajankohtaista  


Edustajisto kokoontui sääntömääräistä kevätkokousta varten Teamsillä tiistaina 23.5. Mukana oli 16 edustajiston varsinaista jäsentä ja 4 yleisvarajäsentä. Hallituksen jäseniä paikalla oli 8.

Edustajiston kokoonpanoon oli tullut muutamia henkilömuutoksia, jotka todettiin ensimmäisenä. Tämän lisäksi ohjelmassa oli edustajiston vaalitoimikunnan täydennys yhden jäsenen vaihdettua työnantajaa. Toimikunta saatiin täydennettyä, sekä järjestäytyminen vahvistettua. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Toni Vapalahti, sihteerinä Riitta Taipale-Kuure, sekä jäsen Anne Salonen.

Aamupäivällä vierailevana puhujana oli Pro liiton tutkija Petri Palmu, joka esitteli meille työmarkkinatutkimuksen tulokset hyvinvoinnin näkökulmasta. Hän totesi heti aluksi, että suunta tuloksissa on koko ajan parempaan päin, mutta samalla voidaan pohtia, mikä on riittävä tai hyväksyttävä taso. Tuloksista nousi esiin kolme asiaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Nämä olivat työn kuormittavuus, kokemus oman osaamisen riittävyydestä/riittämättömyydestä, sekä vapaa-ajan hyvinvoinnin ja laadun tason laskeminen. Osaamispaineet, kovat tavoitteet ja riittämättömyys heijastuvat myös työn ulkopuolelle, kun energia menee työstä palautumiseen, eikä vapaa-ajasta nauttimiseen. Etätyö koetaan tilannetta helpottavana tekijänä, mutta palkan taas ei koeta vastaavan asiantuntijatehtävien vaativuutta. Silti Osuuspankki oli kärjessä muiden rahoitusalan työnantajien joukossa, kun mitattiin tyytyväisyyttä työnantajan toimintaan.   

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Hallitus esitteli edustajistolle toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Toimintavuosi 2022 on sisältänyt paljon edunvalvonta- ja työpaikkatoiminnan tehtäviä. Hallitus sai kiitosta aktiivisesta tiedottamisesta, kouluttamisesta ja erityisesti päivystävästä OPRY klinikasta, jossa saa akuutin avun ja nopeat vastaukset ajankohtaisiin ongelmiin. Edustajisto hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ja toivoi hallituksen jatkavan samaan malliin. Yhdistyksen sijoitusten tilanne käytiin myös läpi pikaisesti.

Iltapäivällä ohjelmassa oli edustajiston lähetekeskustelu tulevien edustajiston vaalien osalta. Kävimme keskustelua mm vaalityöryhmän esityksestä edustajiston paikkajaosta OP liittojen mukaisesti tasapuolisen jäsenistön edustajuuden kattamiseksi, sekä keskusyhteisölle omat edustuspaikat.

Edustajistolle ennakkoon teetetyn kyselyn perusteella kävimme myös lähetekeskustelun hallituksen toiminnasta viime vuonna sekä toiveista ensi vuodelle 2024. Edustajistoa ja edustamiamme jäseniä puhututtaa erityisesti käynnissä olevat isot fuusiot, työntekijöiden jaksaminen ja palkkaus sekä kovien tavoitteiden ja sääntelyn aiheuttamat paineet. Jäsenhankinta ja nykyisten jäsenten pito nähdään myös tärkeänä asiana, johon yhdistyksen tulee keskittyä säilyttääksemme hyvä asemamme tulevissakin työehtosopimusneuvotteluissa. Tämän vuoden työehtosopimustulokseen ollaan tyytyväisempiä kuin aiempiin vuosiin, toki parannettavaakin aina löytyy ja niitä aiheita sivuttiin.

Edustajisto antaa tukensa hallituksen työskentelylle kaikissa näissä asioissa ja kiittää onnistuneesta kokouspäivästä ja järjestelyistä.

Aurinkoisin loppukevään terveisin,

Kati Ulaska ja Emilia Attias

Takaisin uutisiin