Takaisin uutisiin

Julkaistu: 10.06.2019

Lisää tuottavuutta paremmalla palkitsemisella

Ajankohtaista   OPRY   | Tagit: henkilöt  sävy 


OP:ssa palkitsemisen periaatteita muutettiin vuodelle 2017, kun kollektiivinen palkitseminen päätettiin puolittaa Palkitsemisvaliokunnassa ja siirtää palkitsemista yhä enemmän yksilötasolle. Tämä muutos kosketti yli 12 000 henkilöä ja merkitsi yksilötasolla keskimäärin yli 830 euron pudotusta henkilöstön vuosipalkitsemiseen.

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry vaatii, että OP Ryhmän kollektiivinen palkitseminen tullaan palauttamaan samalle tasolle, kuin mitä se oli vielä vuonna 2016. Pakottavan sääntelyn tuomat jatkuvat muutokset työnkuviin tulee huomioida nykyistä selkeämmin henkilöstön kokonaispalkassa. OPRY:n mielestä oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi kokonaispalkan nostaminen tapahtuu luontevasti OP:n Henkilöstörahaston kautta. Vielä vuonna 2016 OP:n henkilöstörahastoon maksettiin lähes 24.000.000 euroa, joka oli seurausta OP:n hyvästä tuloskasvusta. Vuodesta 2017 Henkilöstörahastoon maksettiin noin 14.000.000 euroa. Tätä rajua pudotusta perusteltiin painopisteen muutoksella. Jatkossa palkitsemista päätettiin kohdentaa enemmän yksilötasolle, mutta lopulta tilanne johti kuitenkin siihen, että yksilötasoista tulospalkkiota pienennettiin vedoten sääntelyn kiristymiseen.

EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun mukaan, yrityksissä palkitseminen nähdään vaikuttavan myönteisesti yritysten toiminnan kehittymiseen ja tuottavuuden kasvuun. Yritykset näkevät palkitsemisessa selkeitä positiivisia vaikutuksia liittyen henkilöstön sitoutumiseen sekä palvelujen laatuun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemä laaja suomalaisten palkkoja koskeva tutkimus tukee näitä havaintoja. Tuottavuuden ja palkitsemisjärjestelmän välillä on olemassa selkeä yhteys. Puolestaan Finanssivalvonta omassa kannanotossaan korostaa, että riittävän suuri osuus palkitsemisen kokonaismäärästä tulisi säilyttää kiinteänä, jotta tulokseen perustuva palkitseminen ei heikennä yrityksen laadullisia kriteereitä.

Tästä syystä OPRY:n edustajisto näkee, että OP Ryhmän palkitsemispolitiikassa tulee huomioida riittävän avoin palkkapolitiikka, joka on tasa-arvoista ja oikeudenmukaista henkilöstölle. OPRY:n edustajisto esittää yhteisten keskustelujen käynnistämisen viipymättä palkkapolitiikan päivittämisestä, jonka päätarkoituksena on OP:n tuottavuuden nostaminen ja henkilöstön sitouttamisen parantaminen seuraavan kahden vuoden aikana.

OP Ryhmä on hyväksynyt loppustrategia kaudelle viisi painopistealuetta: Erinomainen työntekijäkokemus, paras asiakaskokemus, kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta, tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeampaa ja kehittäminen tuottamaan. OPRY uskoo vankasti, että muuttamalla palkitsemisen kannustavaksi saavutamme strategian viisi painopistealuetta.

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry edustaa 5000 jäsentä OP Ryhmässä

Takaisin uutisiin