Takaisin uutisiin

Julkaistu: 25.05.2021

Meidän vuosi 2020

Ajankohtaista  


Kiky-tunnit vaihtuivat osaamisen kehittämiseen, korona muutti työtä ja osuuspankkien määrä oli edelleen OP Ryhmässä laskeva. Ensimmäistä kertaa meidän tuli myös neuvotella periaatteista toimintaohjeisiin liittyen tartuntatilanteissa ja henkilöstön suojauksessa. Paljon erilaisia ja täysin uusia asioita toi vuosi 2020 tullessaan.

Kiky-tunnit vaihtuivat osaamisen kehittämiseen
Alamme alkuvuotta 2020 värittivät työehtosopimusneuvottelut. Neuvotteluita jouduttiin vauhdittamaan liittojen yhteisellä ylityökiellolla. Lopullinen tulos neuvottelupöydässä saavutettiin 26.3.2020. Kiky-tunnit muuttuivat osaamisen kehittämiseksi säännöllisen työajan ulkopuolella. Työnantajan aloitteesta pidettävien osaamisen kehittämisen tunneista maksetaan työntekijöille perustuntipalkka ilman olosuhde- tai muita lisiä. Yhdistyksemme sai olla mukana erilaisissa keskusteluissa ja neuvotteluissa, joissa käsiteltiin osaamisen kehittämisen käytännön sovellusongelmia työpaikoilla.

Osuuspankkien määrä laski
Viime vuosina rakennekehitys on edennyt kiihtyvällä vauhdilla OP ryhmässä, jonka seurauksena keskusteluja pankkien yhdentymisestä on ollut jatkuvasti käynnissä osuuspankkien kesken. Kaikki keskustelut eivät ole johtaneet yhdistymispäätöksiin. Sääntelyn ja osaamisvaateiden kasvu haastavat jatkuvasti erityisesti pienempiä osuuspankkeja, joiden on pohdittava vakavasti tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia Osuuspankit joutuvat miettimään omia edellytyksiään palvelukyvyn ja kannattavuuden näkökulmasta. On hyvä kysyä, monellako osuuspankilla nämä vaatimukset täyttyvät näiltä osin riittävästi lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Selkeästi on nähtävissä osuuspankkien sekä niiden konttoreiden määrän väheneminen tulevaisuudessa.

Valintojen vuosi
Vuosi 2020 oli vaalien ja valintojen supervuosi, kaikkiaan seitsemät eri vaalit sekä valinnat. Yhdistys oli aktiivisesti mukana organisoimassa, kouluttamassa, tukemassa ja auttamassa vaaleja ja valintoja. Yhdistykselle valittiin uusi edustajisto, puheenjohtajisto sekä hallitus. Työpaikoilla valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. OP Ryhmän henkilöstörahastolle valittiin valtuusto ja hallitus. Ammattiliitto Pron vaaleissa valittiin uusi edustajisto, joka valitsi liiton ja työttömyyskassan hallituksen.  Aluekokouksissa valittiin uudet aluejohtokunnat. Myös STTK:n alue- ja paikallistoimikuntiin valittiin uudet jäsenet. 

Korona muutti työtä
Edunvalvonnan osalta korona toi uusia asioita käsiteltäväksi työntekijöiden suojaamiseen ja opastamiseen. Yhdistys ohjeisti luottamusmiehet neuvottelemaan työnantajan kanssa etätyöstä, vuosilomiin liittyvistä asioista, toimintaohjeista tartuntatilanteissa ja henkilöstön suojauksesta. Työnantajan kanssa neuvoteltiin työpäivän aikana tapahtuvasta työntekopaikan muutoksesta. Korona näkyi yhdistyksen toiminnassa sujuvana siirtymisenä sähköisiin koulutus ja kokouskäytänteisiin.
Edunvalvonnan keskiössä olivat edellisvuoden tapaan pankkien fuusiot, vaikeutetut yt-neuvottelut sekä vuosilomiin ja työaikaan liittyvät kysymykset. Henkilöstörahasto päätti muuttaa sääntöjään ja jatkossa työntekijät voivat siirtää halutessaan lyhyenajan palkitsemisen palkkioita henkilöstörahaston piiriin. Muutoksen valmistelussa yhdistys oli voimakkaasti mukana.

OPRY täytti 20 vuotta
Joulukuun 9. päivänä yhdistyksemme täytti 20-vuotta, jota juhlistettiin Facebookiin julkaistulla videotervehdyksellä muiden suunniteltujen juhlallisuuksien siirtyessä koronapandemian helpottumisen jälkeiseen aikaan. Yhdistys teki yhteistyössä työnantajan kanssa palkkakeskustelujen toteutusaikataulun, henkilöstölle suunnatun koulutuksen sekä muokkasi OP Ryhmän palkkakäsikirjan ajan tasalle. Koronasta huolimatta toimintavuosi 2020 oli aktiivinen sekä työntäyteinen, jossa kohtasimme sähköisten kanavien kautta jäsenistöämme sekä luottamustoimisia. Henkilöstöyhdistys sai uusia toimijoita edustajistoon, hallitukseen ja henkilöstöedustajiin.

Haluaisitko kuulla lisää?
Tutustu yhdistyksen toimintakertomukseen https://proplus.fi/wiki_post/toimintavuosi-2020-3/?gid=521 (vaatii sisäänkirjautumisen) Polku OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry > Tietopankki > Toimintavuosi 2020
 
Kiitos jäsenyydestäsi!

Takaisin uutisiin