Takaisin uutisiin

Julkaistu: 13.11.2019

Ohjaako OP Ryhmän koko toimintaa ryhmämme arvot?

Ajankohtaista  


Käynnissä on valtava muutosmatka, jonka tavoitteena on sujuvoittaa tapaamme tehdä töitä ja taata toimintaedellytykset yhdessä menestymiseen myös tulevaisuudessa. Tästä kertoo vuoden aikana käydyt kolmet eri yhteistoimintaneuvottelut keskusyhteisössä sekä lukuisat yt:t ja fuusiot osuuspankeissa. Neuvotteluiden tarkoituksena on ollut vastata niin globaaleihin megatrendeihin kuin käynnissä olevaan väestörakenteen muutokseen yhteiskunnassa. OPRYn edustajisto näkee, ettei pelkkä muutoksen johtaminen riitä. Myös ihmisiä tulee johtaa arvojemme mukaisesti muutoksessa.

OP Ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan käskyttämisen ja mikromanageerauksen aika on ohi. Johtamisen vaikutusta yrityksen tuottavuuteen on tutkittu paljon. Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 -tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että johtamisella oli selkeä yhteys yrityksen kannattavuuteen ja henkilöstötuottavuusarvoon. Em. tutkimuksen mukaan johtamiskäytänteissä parhaat yritykset olivat kannattavuudeltaan 3 % -yksikköä parempia kuin muut toimialansa yritykset.
Hyvinvoiva Finanssialan loppuraportissa todetaan, että alan tulee siirtyä pois perinteisistä ja hierarkkisista johtamismalleista, kohti valmentavaan ja ketterään muutosjohtamiseen. Johtamisen tulee olla kaikilla tasoilla arvojemme mukaista. Molemminpuolinen oppiminen on mahdollista vain avoimessa, luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa, jossa palautteen antamisen ja saamisen merkitystä korostetaan. Esimiestyöskentelyn arviointi tulee varmistaa siten, että erinomainen työntekijäkokemus toteutuu.
 

OPRYn edustajisto näkee, että jatkossa muutoksen keskiössä on ihmisten johtaminen ja henkilöstöön luottaminen, jotka mahdollistavat yhdessä menestymisen. Esitämme tavoitemittariston päivittämistä vastaamaan OP Ryhmän strategisia tavoitteita yhdessä henkilöstön kanssa. Edustajisto edellyttää johtamisen mittaamisen kehittämistä koko OP Ryhmässä systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Näin voimme yhdessä varmistaa OP Ryhmän olevan tulevaisuudessa johtava ja vetovoimainen finanssialan työnantaja.

Lisätietoja:

Riitta Suonpää
Puheenjohtaja
OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry
050 346 9523

LÄHTEET:

Timo Ritakallio: Itseohjautuvaisuus muuttaa johtamista

Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018

Hyvinvoiva Finanssialan loppuraportti

 

Takaisin uutisiin