Takaisin uutisiin

Julkaistu: 29.04.2020

OP Ryhmän osavuosikatsaus, hyvä tulos vallitsevassa markkinassa

Ajankohtaista   OPRY   Tapahtumat  


Vallitsevassa tilanteessa hyvä tulos 

OP:n asiakasliiketoiminta kehittyi suotuisasti tammi–maaliskuussa. Korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Kokonaisuutena OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot olivat ennätyksellisen korkealla tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti heikon korko- ja osakemarkkinakehityksen vuoksi. Koronakriisi vaikutti merkittävästi korko- ja osakemarkkinoiden kehitykseen alkuvuonna.

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli tammi–maaliskuussa 129 miljoonaa euroa. Tulos laski 66 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Tuloksen laskuun vaikuttivat erityisesti saamisten arvonalentumisten kasvu ja sijoitustuottojen voimakas lasku.

Loppuvuoden näkymät

Koronaviruspandemian taltuttamistoimet suistivat maailmantalouden taantumaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osakemarkkinoiden vuoden alun optimistinen tunnelma vaihtui jyrkäksi kurssilaskuksi. Rahoitusmarkkinoilla pankkien varainhankinnan kustannukset nousivat selvästi. Markkinoilla odotetaan korkojen pysyvän loppuvuonna jokseenkin alkuvuoden tasolla. Epävarmuus on kuitenkin poikkeuksellisen suurta. Yhteiskunnan toimenpiteillä pyritään lieventämään koronakriisin välittömiä vaikutuksia pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaiden talouteen, mutta kriisin pitkäaikaisten vaikutusten arviointi on vielä tässä vaiheessa vaikeaa.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus heikentää OP Ryhmän sijoitustoiminnan tuottoja ja luottoriskinäkymää. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos (aiemmin samantasoiseksi).

Lähde: op.fi
 

Takaisin uutisiin