Takaisin uutisiin

Julkaistu: 01.09.2021

OPRYn hallituksen kokous 24.8.2021

Ajankohtaista  


Hallitus palasi kesän kokoustauon jälkeen elokuussa takaisin normaaliin rytmiin ja syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin Teamsilla. Lämpimän kesän jälkeen hallitus kääri hihansa ylös ja ryhtyi tositoimiin. Luvassa on luottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille koulutusta unohtamatta viime marraskuussa valittua edustajistoa. Harmillisesti saman katon alle emme tule koulutuksien merkeissä kokoontumaan. Onneksi Teamsin välityksellä pystyimme kevään koulutukset hoitamaan mallikkaasti, joten tuttua linjaa emme lähde nyt muuttamaan.  

Kokouksessamme keskustelussa oli vahvasti esillä Silta Oy:n palkanlaskentaan liittyvät haasteet. Yhdistys on ollut mukana auttamassa eri jäseniä virheellisesti maksettujen palkkojen oikaisemisessa. Pyytäisimme edelleen jäseniämme tarkistamaan huolella palkkaerittelynsä, jotta mahdollisesti virheet huomattaisiin välittömästi. Silta Oy:stä on kerrottu, että he lisäävät ja kohdentavat paremmin resursseja palkkahallintaan, jotta mahdolliset virheet saataisiin korjattua nopeammin ja jatkossa palkanlaskenta olisi virheettömämpää.  

Hallitusta keskustelutti etä- sekä hybridityö ja siihen liittyvät pelisäännöt sekä periaatteet. Yhdistyksen selkeä näkemys on, ettei ketään voi pakottaa etätyöhön. Jokaisella on oltava oikeus tulla työpisteelle tekemään päivänsä työt. Yhdistyksellä on vahvana tahtotilana käydä aito neuvottelu yhteisistä periaatteista työnantajan kanssa.  

Useat luottamusmiehet ovat ottaneet OPRYn hallituksen jäseniin yhteyttä Omistaja Plus- yhteyshenkilöiden kuvien julkaisemisesta OP Mobiilissa. Työnantaja on useissa pankeissa linjannut, mikäli henkilö ei anna oman kuvan julkaisemiseen lupaa, ei henkilö täten voi enää työskennellä yhteyshenkilön roolissa kyseisessä tehtävässä. Asiasta ei ole käyty neuvotteluita yhdistyksen kanssa.  

Muita käsiteltyjä asioita kokouksessa olivat yleiskatsaus OP Ryhmän ajankohtaisiin asioihin, välitilinpäätös, OPRY-klubien tilien ylitykset, edustajiston ylimääräinen kokous syyskuussa, eri työryhmien töiden tilannekatsaukset, uudet sekä eronneet jäsenet ja STTK:n edustajiston tulevat valinnat. OPRY-klubien tileistä työpaikkatoiminta tulee vielä erikseen tiedottamaan klubeja.  

Seuraava kokous hallituksella on syyskuussa, jolloin aloitamme vuoden 2022 toiminnan suunnittelun. Ammattiliitto Prolta olemme saaneet tiedoksi jo yhdistystoiminnan painopistealueet, joten niiden suuntaviittojen avulla tulevaa toimintaa on hyvä lähteä rakentamaan. Jos sinulla jäsen on jotain ideoita vuoden 2022 toimintaan liittyen, otathan yhteyttä meidän hallituksemme jäseniin ja tuo ideasi esiin, kiitokset.  

Takaisin uutisiin