Takaisin uutisiin

Julkaistu: 29.03.2021

OPRYn hallituksen kokous 26.3.2021

Ajankohtaista  


Maaliskuun hallituksen kokoukseen kokoonnuttiin tavan mukaan Teamsillä ympäri Suomea. Kevät on OPRY-klubien toiminnassa tuonut paljon tarkasteluja toimintaan sekä tehtävänhaltijoihin. Tämä toi myös hallituksen kokoukseen useampia klubien tilien käyttöoikeusmuutoksia päätettäväksi. Käytäntöhän menee niin, että klubit päättävät omissa kokouksissaan, miten haluavat toteuttaa toimintaansa ja kenelle haluavat käyttöoikeudet tileihinsä. Tämän jälkeen klubi toimittaa hallitukselle muistion tai pöytäkirjan päätöksistä ja hallitus käsittelee muutoksen kokouksessaan. Hallituksen kokouksen jälkeen päätöksistä laaditaan pöytäkirjaotteet, joiden mukaisesti klubit pääsevät toteuttamaan tilien muutoksia paikallisesti.

OP Ryhmän palkkakeskusteluissa on päästy loppumetreille ja 26.3.2021 mennessä tulee olla paikalliset erimielisyydet käsitelty ja mahdolliset palkkatoimikuntaan etenevät asiat päätettyinä. Palkkatoimikunta aloittaa tämän jälkeen työnsä.  Palkkakeskustelut ovat puhututtaneet viimeisten viikkojen aikana aktiivisemmin, koska paikalliset erimielisyystilanteet ovat olleet ratkottavina. Hallituksen kokouksessa käsittelimme jo tähän mennessä esille nousseita haasteita pakkakeskusteluihin liittyen. Palkkakeskustelukierroksen jälkeen liiton lähettää kyselyn kaikille jäsenille, johon OPRYn hallitus toivoo korkeaa vastausprosenttia. Järjestelmää ei voida kehittää ilman palautetta ja kehitysehdotuksia. 

Hallituksen jokaiselle jäsenelle on muodostettu toimenkuva työryhmäjäsenyyksistä ja muista omista vastuualueista. Toimenkuvat käytiin läpi ja vahvistettiin hallituksen kokouksessa. Toimenkuvat auttavat henkilön oman roolin hahmottamiseen sekä työskentelyn helpottamiseen. Edunvalvontatyöryhmä on järjestänyt aktiivisesti koko kevään ajan luottamusmiehille koulutuksia. Viimeisimpään tiistaina 16.3.2021 järjestettyyn, teemalla toimenkuvat vaativuusluokkien muuttuessa, osallistui 88 luottamusmiestä. Seuraava koulutus 14.4.2021 järjestetään yhteistyössä työnantajan kanssa, aiheena asuntorahoituksen ja LuVan ajankohtaiskatsaus.

Yhdistyksen toimintakertomus on kasattu yhteen useiden hallituksen jäsenten teksteistä. Kävimme kokonaisuutta läpi ja muutamien päivitysten jälkeen teksti hyväksyttiin ja siirtyi ulkoa-asumuotoiluun. Toimintakertomus tulee kokonaisuudessaan hyväksyttäväksi OPRYn edustajistolle kevätkokoukseen toukokuussa. Seuraavan kerran OPRYn hallitus kokoontuu 20.-21.4.2021.

Takaisin uutisiin