Takaisin uutisiin

Julkaistu: 10.06.2019

OPRYn toimijoita mukana aluetoiminnassa

Ajankohtaista   OPRY  


Syksyllä 2018 oli aluetoiminnan valintojen aika seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2019–2020.

Ammattilitto Pron alueellinen toiminta on alueen yhdistysten yhteistoimintaa ja sen tarkoituksena on alueellinen vaikuttaminen, yhteenkuuluvuuden lisääminen, alueellisten edustajien nimeäminen, Pron tunnettuuden edistäminen, jäsenyhdistysten keskinäisen tiedonkulun edistäminen ja alueellisen jäsenhankinnan sekä jäsensuhteen vaalimisen tukeminen.

Ammattiliitto Pron aluejohtokunta vastaa alueensa toiminnasta, suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Kausi on kaksi vuotta kerrallaan. Ryhmässä on 4–10 varsinaista jäsentä sekä kaksi yleisvarajäsentä. Lisäksi Pro-opiskelijat ry saa nimetä varsinaiseksi jäseneksi aluejohtokuntaan opiskelijoiden edustajan. Aluejohtokunnat järjestivät alueillaan aluekokouksia, joissa asialistalla oli mm. uuden johtokunnan valinta. Alueet ovat hyvin eri tyyppisiä ja joissakin päädyttiin johtokunnan kokoonpanoon äänestyksen kautta ja joissakin ei ehdokkaita ollut enempää kuin mitä on johtokunnan koko maksimissaan. OPRY otti tänä vuonna vahvemmin osaa alueiden toimintaan ja siellä tapahtuvaan johtokuntien kokoonpanojen rakentumiseen. Ajatuksena oli saada mahdollisimman monelle alueelle OPRYläinen edustus, jolloin yhteistyö alueella saataisiin paremmaksi muiden yhdistysten kanssa, kuin myös että OPRYläiset jäsenet saisivat paremmin tietoa alueen tilaisuuksista ja tapahtumista ja tätä kautta saisimme jäsenillemme enemmän jäsenhyötyä. Jokaisella prolaisella on mahdollisuus osallistua aluetoimintaan joko asuinpaikkansa tai työpaikkansa mukaan.

Aluetoiminnan alueet ja OPRYn edustajat näissä 2019-2020

Alue ja OPRYn edustaja

Häme Marita Vienonen, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Karjala (Pohjois-Karjala) Siv Jouhkimo, OP Asiakaspalvelut Oy

Keski-Uusimaa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula)  Minna Blom, Mäntsälän Osuuspankki

Kymi-Saimaa (Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueet yhdessä) Leena Lindell, Rantasalmen Osuuspankki

Oulu-Kainuu (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa yhdessä)  Carina Läntinen, Oulun Osuuspankki sekä Ida-Maria Pajari, Oulun Osuuspankki

Pirkanmaa Mervi Kallio, Tampereen Seudun Osuuspankki sekä Toni Koponen, Opset Oy

Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa yhdessä) Juha-Pekka Hyvönen, Kuortaneen Osuuspankki

Satakunta Kirsi Rantanen, Länsi-Suomen Osuuspankki

Savo (Pohjois-Savo)  Kaisa Junkkarinen-Kosonen, Pohjois-Savon Osuuspankki ja Katri Koponen, Tuusniemen Osuuspankki

Vaikuttaminen myös keskusjärjestössä

Syksyllä 2018 nimettiin myös edustajat STTK:n alue- ja paikallistoimikuntiin vuosiksi 2019–2020. Ammattiliitto Prolla on kaksi paikkaa STTKn alue- ja paikallistoimikunnissa. On tärkeää, että Prolaisia on mukana vaikuttamassa myös STTK:laisessa toiminnassa ja tuomassa esiin prolaisten kannalta merkityksellisiä asioita ja näkökulmia.

Alueilla tehtävät valinnat olivat kuitenkin vasta alustavia, koska STTKn edustajien osalta Pron hallitus teki päätöksen omassa kokouksessaan marraskuussa ja tämän jälkeen ne menivät vielä STTKlle vahvistettavaksi.

STTK:n aluetoimikunnat ja OPRYn edustajat näissä 2019–2020

– Pohjois-Savo: Katri Koponen, Tuusniemen Osuuspankki
– Satakunta: Katja Ahola, Porin Osuuspankki
– Pirkanmaa: Mervi Kallio, Tampereen Seudun Osuuspankki

Yhdistykselle yhteyshenkilö aluetoimintaan

OPRYn hallitus nimesi kokouksessaan marraskuussa 2018 aluetoiminnan vastuuhenkilön yhdistykselle. Kirsi Könönen OPRYn hallituksen jäsen ja Oulun Osuuspankista valittiin yhteyshenkilöksi aluetoimintaan liittyen. Kirsin on aluetoiminnan yhteyshenkilönä tarkoitus rakentaa yhteistyötä aluejohtokuntien ja yhdistyksen kanssa, toimia linkkinä aluejohtokunnissa vaikuttavien OPRYläisten välillä sekä tuoda OPRYn hallitukselle ajankohtaisia tietoa aluetoimintaan liittyen.

Onneksi olkoon kaikille ehdokkaina olleille kuin myös valituiksi tulleille!

Takaisin uutisiin