Takaisin uutisiin

Julkaistu: 11.06.2019

Palkansaajakeskusjärjestöjen (Akava, STTK, SAK) palkansaajaseminaari 10.10.2018

Ajankohtaista  


Sain mahdollisuuden osallistua palkansaajakeskusjärjestöjen (Akava, STTK, SAK) yhteistoimintaelin Kolikon järjestämään palkansaajaseminaarin Kuopiossa 10.10.2018. Meidän pankista OP Pohjois-Savosta osallistuimme tilaisuuteen yhdessä toimitusjohtajamme Seppo Pääkön kanssa.

Tilaisuudessa puhujina oli Akavasta johtaja Pekka Piispanen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Pekka Piispanen, Antti Palola ja Jarkko Eloranta kertoi ajankohtaisista työmarkkinakysymyksistä. Tärkeimpinä asioina puheenvuoroissa ja keskusteluissa esiin nousi mm. työlainasäädännön, YT-lain kehittäminen ja sosiaaliturvan uudistaminen. Sopimisen kulttuurin kehittäminen, työntekijöiden suojeleminen sekä yritystoiminnan kasvu ja hallittu työllisyyden kasvun kehitys. Osaamisen kehittäminen, tekoäly ja innovaatio herätti myös keskustelua ja mm. oppivelvollisuusikärajan nosto sekä vähintään toisen asteen koulutusvaatimus sai kannatusta kuulijoilta. ”Osaaminen on parasta muutosturvaa työelämässä”. Keskustelua käytiin myös maan hallituksen suunnitelmista heikentää irtisanomissuojaa ”alle 10 työntekijän yrityksissä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisetä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta”. Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös yhteistoiminta työyhteisöissä, työyhteisöissä täytyy pystyä keskustelemaan myös asioista joista ei olla samaa mieltä ja pyrkiä löytämään ratkaisuja.

Tilaisuuden lopuksi OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö piti oman puheenvuoron, jossa hän aluksi esitteli minut OP Pohjois-Savon pääluottamusmiehen sekä kertoi ja kiitti meidän työyhteisön hyvästä yhteistoiminnasta ja keskustelukulttuurista työnantajan ja henkilöstöedustajien välillä. Voin sanoa, että tämä kiitos tuli minulle yllätyksenä ja voi aidosti olla kiitollinen ja ylpeä siitä yhteistyöstä jota olemme rakentaneet ja saamme yhdessä tehdä. Seppo kertoi myös osuustoiminnasta sekä pankkimme tärkeimmistä tunnusluvuista.

Lopuksi julkistettiin vuoden 2018 palkansaaja, Matti Koski. Matti Koskella on n. 40 vuoden työhistoria hotelli ja ravintola-alalta sekä useamman kymmenen vuoden kokemus edunvalvontatehtävissä. Hän on vuosien saatossa toiminut pääluottamusmiehenä, PAMn valtuustossa sekä ammattiosaston puheenjohtajana.

Tilaisuuden päätteeksi Antti Palola tuli tervehtimään minua ja sainpa houkuteltua herrat Palolan ja Pääkön samaan kuvaan kanssani.

Mukavaa syksyn jatkoa toivottaen

Kaisa Junkkarinen-Kosonen

hallituksen jäsen

OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry

Takaisin uutisiin