Takaisin uutisiin

Julkaistu: 31.01.2020

Pron jäsenkoulutus: Webinaarit jäsenille kevät 2020

Ajankohtaista   OPRY   Tapahtumat  


Jäsenkoulutukset kevät 2020

(Koulutukset ovat Pron jäsenille maksuttomia.) Ilmoittaudu eTapahtuman kautta (kirjautuminen jäsennumerolla)
Webinaari: Ajanhallinta ja itsensä johtaminen työelämässä

Webinaarissa käsitellään onnistunutta ja tuloksellista ajanhallintaa ja itsensä johtamista työelämässä. Itsensä johtaminen on trendisana, mutta taitoa ei varsinaisesti opeteta missään. Mistä tietää miten onnistuneesti johtaa itseään ja omaa ajankäyttöään? Webinaarin aikana käydään käytännönläheisesti läpi selkeät askeleet parempaan ajankäyttöön, ajanhallintaan ja itsensä johtamiseen. Webinaarin jälkeen osallistuja pystyy yhdistämään omaa ajankäyttöään paremmin ja mielekkäämmin omiin työtehtäviinsä.

Ajankohta: 11.2.2020 klo 18.00-19.00

Kouluttajat: Anna-Maria ‘Ama’ Leogrande (FM, KK) on Kumouksen toimitusjohtaja, toinen perustaja ja työnhakusparraaja. Aman mielestä jokaisella meistä on oikeus toteuttaa itseään tärkeäksi ja merkitykselliseksi kokemassaan työtehtävässä. Ennen Kumouksen yrittäjäksi siirtymistä Ama työskenteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työllisyyttä edistävissä hankkeissa, joissa kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten pitkäaikaistyöttömät. Ama on kysytty puhuja erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Minna Rantama (YTK, VTM) on Kumouksen toinen perustaja ja työnhakuparraaja. Minna on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa tehtävissä eri sektoreilla. Minna Rantamalle on intohimon asia että työnhakijat näkevät koko osaamisensa kirjon ja pystyvät muotoilemaan sen houkuttelevaksi paketiksi erilaisissa työnhakutilanteissa. Minna on kysytty puhuja erityisesti moniosaajien osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Webinaari: Tiimin johtaminen ja hyvä esimiestyö

Työskenteletkö esimiestehtävissä tai onko suunnitelmissasi siirtyminen esimiestyöhön? Tule kuulemaan, mitä tiimin johtamisessa tarvitaan: mistä syntyy hyvä johtaminen ja miten hyvä esimies toimii. Webinaarissa esillä myös esimiehen vuorovaikutustaidot: miten viestiä tiimin jäsenille eri tilanteissa sekä ristiriitatilanteet työpaikalla: miten toimia ristiriitatilanteissa, selvittää vaikeita asioita ja antaa rakentavaa palautetta.

Ajankohta: 27.2. klo 18-19

Kouluttajana toimii MTV Uutisten entinen päätoimittaja, nykyinen itsenäinen yrittäjä Anu Kuistiala. Anu on kokenut esimies ja tottunut toimimaan vaativissa vuorovaikutustilanteissa. Anu puhuu ja kirjoittaa työelämän taidoista, vuorovaikutuksesta sekä johtamisesta. Lisää Anusta voi lukea www.kuistiala.com 


Webinaari: Kestävä kulutus ja ilmastonmuutos

Millaisen jäljen jätämme maapallolle? Mistä suomalaisten hiilijalanjälki muodostuu ja miten voimme pienentää sitä arjen päätöksillä? Aihetta lähestytään neljän teeman kautta: asuminen ja energia, liikkuminen, ruoka ja muu kulutus sekä palvelut. Käytännön vinkkien avulla pääset miettimään omaa arkeasi ja kulutustasi kestävän kehityksen näkökulmasta. 

VINKKI: Kokoa porukka työpaikaltasi ja katsokaa webinaari yhdessä. Tähän webinaariin voit kutsua mukaan myös ei-prolaisia työkavereitasi. Pro tarjoaa teille kahvin ja pullat. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä koulutus@proliitto.fi 10.3. mennessä, niin sovitaan käytännön järjestelyistä.
Ajankohta: 17.3. klo 18-19

Kouluttaja: asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy, vastuualueet kestävä kuluttaminen, ruokahävikki ja kokeilukulttuuri; vastuullisen ruokaketjun kehittämisen asiantuntija 
Toteutetaan yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa.

Webinaari: Osaaminen esiin!

Tunnin webinaarissa tehdään pikaspurtti oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen uudenlaisesta, ehkä hieman yllättävästä näkökulmasta. Webinaarissa tuodaan esille se, että oma osaaminen on relevanttia työnantajalle ainoastaan silloin kun työnhakija on ymmärtänyt työnantajan tarpeita ja räätälöi oman osaamisen vastaamaan niitä. Webinaari tarjoaa työvälineitä oman osaamisen tunnistamiseen niin sellaiselle henkilölle, jonka osaaminen on karttunut tekemällä erilaisia työtehtäviä kuin myös henkilölle, jonka osaaminen koostuu tutkinnon ja työkokemuksen yhdistelmästä. Webinaarin jälkeen osallistujalla on selkeämpi käsitys miten kohdentaa omaa osaamista työnhaussa sekä uusia työkaluja tunnistaa koko oman osaamisen kirjo.

Ajankohta: 1.4.2020 klo 18.00-19.00

Kouluttajat: Anna-Maria ‘Ama’ Leogrande (FM, KK) on Kumouksen toimitusjohtaja, toinen perustaja ja työnhakusparraaja. Aman mielestä jokaisella meistä on oikeus toteuttaa itseään tärkeäksi ja merkitykselliseksi kokemassaan työtehtävässä. Ennen Kumouksen yrittäjäksi siirtymistä Ama työskenteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työllisyyttä edistävissä hankkeissa, joissa kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten pitkäaikaistyöttömät. Ama on kysytty puhuja erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Minna Rantama (YTK, VTM) on Kumouksen toinen perustaja ja työnhakuparraaja. Minna on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa tehtävissä eri sektoreilla. Minna Rantamalle on intohimon asia että työnhakijat näkevät koko osaamisensa kirjon ja pystyvät muotoilemaan sen houkuttelevaksi paketiksi erilaisissa työnhakutilanteissa. Minna on kysytty puhuja erityisesti moniosaajien osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Webinaari: Arjen talousvinkkejä – säästöä järkevillä kulutusvalinnoilla 

Miten oma talous pysyy hallinnassa? Kuinka pärjään pienellä budjetilla? Miten mainontaan pitäisi suhtautua? 
Luennolla annetaan vinkkejä, miten toimia ongelmatilanteissa, kuten silloin, jos rahat eivät riitä laskujen maksuun tai velat alkavat kasaantua. Vaikka oma talous olisi kunnossa, ehkä voisimme olla avuksi jollekin läheiselle tai tuttavalle.

Ajankohta: 16.4. klo 18-19 

Kouluttaja: Kuluttajaekonomisti, Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi
Toteutetaan yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa.

Webinaari: Ergonomiaa aivotyöhön 

Hyvän ergonomian tavoitteena on sujuva työ. Turhan kitkan karsiminen tekee työstä mielekästä ja parantaa hyvinvointia työssä. Aivotyössä tarvitaan kognitiivista ergonomiaa, jolla helpotetaan ajatustyötä, muistamista, huomaamista ja oppimista sekä karsitaan turhia häiriöitä, keskeytyksiä ja tietotulvaa. Mitkä ovat keskeisimmät aivotyön kuormitustekijät, entä innostajat? Millä keinoilla työn sujumista voi helpottaa itse, mistä kannattaa yhdessä keskustella työpaikalla?

Ajankohta: 22.4. klo 18-19

Kouluttaja: Virpi Kalakoski, johtava tutkija, Työterveyslaitos. Psykologian tohtori Virpi Kalakoski on kognitiivisen ergonomian ja aivotyön tutkija. Hän on kiinnostunut siitä, mitä muistin, oppimisen ja ajattelun vaatimuksia on nyky- ja tulevaisuuden työssä. Kalakosken tutkimusten tavoitteena on ymmärtää miten voidaan vähentää tietotyön tarpeettomia kuormitustekijöitä ja inhimillisiä virheitä sekä parantaa työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Kun arkinen työ sujuu, työn tekeminen on mielekästä ja työn tekijä voi hyvin. 

Ilmoittaudu eTapahtuman kautta: jos linkki ei toimi niin kopioi osoite:
 https://pro.etapahtuma.fi/fi-fi/Tapahtumakalenteri/Tapahtumakalenteri-Julkinen

Tervetuloa vahvistamaan osaamistasi, oppimaan uutta sekä kokemaan oivalluksia
ja elämyksiä.
 

Takaisin uutisiin