Edunvalvonta työryhmän kokoonpano: Riitta Suonpää puheenjohtaja, Annamari Österberg, Eija Laurila, Sari Neuvonen Kaisa Junkkari...

to 17. kesäkuuta 2021 09.37.11

Edunvalvonta työryhmän kokoonpano:
Riitta Suonpää puheenjohtaja, Annamari Österberg, Eija Laurila, Sari Neuvonen Kaisa Junkkarinen-Kosonen ja Soile Ojala.

✅ Edunvalvontatyöryhmä käsittelee kokouksissaan OP Ryhmässä esille tulleita palkka, työaika, vuosiloma ja muita edunvalvonnallisia asioita sekä valvoo rahoitusalan työehtosopimuksen tulkintaa.

✅ Edunvalvontatyöryhmä neuvottelee ryhmätason sopimukset sekä niiden soveltamisen ja menettelytavat.

✅ Työryhmänjäsenet ovat mukana palkkatoimikunnassa ja yt-ryhmässä sekä muissa työnantajan kanssa sovituissa työryhmissä.

✅ Järjestämme edunvalvontaa tukevaa koulutusta, tiedotusta ja neuvottelutilaisuuksia sekä yhteistoimintaa työnantajan kanssa.

✅ Avustamme ja tuemme luottamusmiesten valintaa ja toimintaa työpaikoilla.

✅ Olemme perustaneet luottamusmiehille Teams -ryhmän keskustelua ja neuvontaa varten.

✅ OPRY klinikka opastaa ja neuvoo kaikkia OPRYn jäseniä.

Ollaan yhteyksissä!