Naiset häviävät yhä tulovertailussa selvästi miehille | Valitse paras - valitse Pro

ma 15. maaliskuuta 2021 09.26.11

Sama ikä, sama koulutus, sama ala ja yhtä pitkä työura, mutta vuosituloissa tuhansien tai jopa yli kymmenen tuhannen euron ero. Tällainen on tilanne nais- ja miespuolisten toimihenkilöiden välillä useilla teollisuuden aloilla – miesten eduksi.

Eri sukupuolten tulo- ja työuraeroja teollisuudessa selvittäneen Pirstoutuvat työurat? -tutkimushankkeen mukaan naisten ja miesten väliset tuloerot ovat huomattavia ja verrattain pysyviä.

– Naisten ja miesten tuloeroilla on pitkä historia eikä ero näytä vuosikymmenten mittaan kaventuneen. Erot olivat yllättävän suuria, hanketta vetänyt yliopistonlehtori Satu Ojala Tampereen yliopistosta kertoo.


Tuore tutkimushanke selvitti sukupuolten tuloeroja kolmella teollisuuden alalla. Erojen suuruus yllätti tutkijankin.