Naisten palkkapäivää vietetään tänään. Päivä osuu samaan ajankohtaan kuin viime vuonna eli palkkaero on pysynyt ennallaan. http...

pe 4. marraskuuta 2022 11.34.06
Naisten palkkapäivää vietetään tänään. Päivä osuu samaan ajankohtaan kuin viime vuonna eli palkkaero on pysynyt ennallaan.

https://www.sttk.fi/2022/11/04/sttk-naisten-ja-miesten-valinen-palkkaero-ennallaan-ratkaisu-voisi-olla-palkka-avoimuuden-lisaaminen/

STTK:n tekemän kyselyn perusteella yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että perusteettomien palkkaerojen vähentämisessä on onnistuttu jokseenkin tai erittäin huonosti. Ratkaisu voisi löytyä palkka-avoimuuden lisäämisestä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia suhtautuu jokseenkin tai erittäin myönteisesti siihen, että palkkatiedot kerrottaisiin työpaikoilla nykyistä avoimemmin.