OPRYn edustajiston mielestä rahoitusalan korotukset ovat olleet selvästi muita aloja jäljessä ja lisäksi meillä on olemassa kor...

pe 25. marraskuuta 2022 16.11.12

OPRYn edustajiston mielestä rahoitusalan
korotukset ovat olleet selvästi muita aloja jäljessä ja lisäksi meillä on olemassa korotusvaraa edellisiltä kierroksilta. Tunnistamme, että toimihenkilöiden ostovoima on heikentynyt, mutta pankkien maksukyky ei ole erityisesti huonontunut.

Näemme asian olevan päin vastoin, muutamat ennätykselliset vuodet luotonannossa ja nyt niistä pankeille poikiva korkokate tulee tuntua myös työntekijöiden palkkapussissa. Pankit tekevät hyvää tulosta ja me työntekijät olemme tuloksentekijöitä.

#yhdessäolemmeenemmän #kohtuullinenkorvaus #rahoitusala #tesneuvottelut #työehtosopimusneuvottelut

Ohessa linkki koko kannanottoon

https://www.opry.fi/ajankohtaista/edustajiston-kannanotto-22.11.2022.html