Rahoitusalalle ylityökielto voimaan torstaina 27. helmikuuta kello 8.00

ke helmik. 26 15:42:00 2020

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty marraskuun alusta lähtien. Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Unio, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA tapasivat viimeksi maanantaina 24.2.2020. Osapuolten näkemyksissä on vielä erittäin isoja eroavuuksia.

Alalla alkaa ylityö-, liukuma- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto 27.2.2020 klo 8.00 lukien.

Ylityökiellosta on tiedotettu työnantajaliitolle. Ylityökielto toteutetaan yhteisesti Union ja YTN:n kanssa.     

Miksi ylityökieltoon päädyttiin?

Rahoitusalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi tammikuun lopussa. Neuvottelukertoja työehtosopimusratkaisun aikaansaamiseksi on ollut jo 15.

Pron tavoitteena neuvotteluissa on ostovoiman turvaava palkankorotus ja palkattoman työajan poistaminen. Lisäksi olemme esittäneet kohtuullisia tekstiparannuksia työehtosopimukseen.

Työnantajan esitykset ovat poikenneet omistamme erityisesti palkankorotuksen rakenteen osalta. Työnantaja haluaa jakaa vähintään puolet palkankorotuksista palkkakeskustelujen kautta. Työnantajan mielestä rahoitusalalle pitäisi jakaa huomattavasti pienempi yleiskorotus kuin muille aloille.  Ammattiliitto Pron tavoitteena on, että yleiskorotuksena jaetaan rahoitusalalla sama raha kuin muillakin aloilla. Tämä on tärkeää, jotta alan työntekijöiden ostovoima ei heikkene.

Palkkaratkaisun lisäksi vaikeaksi kysymykseksi neuvotteluissa on osoittautunut palkattomien kiky-tuntien poistaminen.
Ylityökiellolla pyritään vaikuttamaan työnantajapuoleen uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi.     
 
Mitä ylityö-, liukuma ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa käytännössä?

Ylityökielto on voimassa torstaista 27. helmikuuta klo 8:00 lähtien toistaiseksi. Ylityökielto tarkoittaa seuraavaa:
- Työt on tehtävä säännöllisen työajan puitteissa
- Ylityötä ja lisätyötä ei tehdä
- Työasioissa ei matkusteta vapaa-ajalla
- Yksilöllisessä työajassa työskennellään työvuorolistan mukaan eikä työvuorolistoihin sovita muutoksia
- Myös varallaolo on ylityökiellon piirissä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu ja siitä maksetaan kiinteää korvausta, puhelimeen vastataan, mutta toimenpiteitä ei tehdä eikä myöskään lähdetä tekemään ylitöitä.
- Liukumia ei saa käyttää työpäivän pidentämiseen (päivää toki voi lyhentää liukumien puitteissa). Liukuvan työajan järjestelmässä toimihenkilö päättää aina itse työpäivänsä pituudesta sovittujen liukumarajojen puitteissa
- Koulutuksiin saa osallistua vain säännöllisen työajan puitteissa

Ylityökieltoon osallistuvalle henkilölle ei saa aiheutua ongelmia ylityökieltoon osallistumisesta. Kysymys on ammattiyhdistyksen toimeenpanemasta työtaistelusta.     

Neuvotteluiden eteneminen

Rahoitusalan neuvotteluja jatketaan maanantaina 2.3.2020.
Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan Prossa jäsenkirjeellä ja kirjeet tai niiden tiivistelmät päivitetään Pron kotisivuille.