Rahoitusalan uusi työehtosopimus Rahoitusalan työehtosopimuksen neuvottelutulos on käsitelty ja hyväksytty kaikkien osapuolten h...

to 9. maaliskuuta 2023 13.51.23

Rahoitusalan uusi työehtosopimus
Rahoitusalan työehtosopimuksen neuvottelutulos on käsitelty ja hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa. Sopimuskausi on 9.3.2023–28.2.2025.
Palkkoja korotetaan 1.7.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 %. Vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan 1.7.2023 lukien 3,5 %.
• Kertakorvaus maksetaan niille rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä oleville toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 3.4.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus on 589 €.
• Osa-aikaiselle kuukausipalkkaiselle toimihenkilölle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
• Osa-aikaiselle tuntipalkkaiselle toimihenkilölle kertakorvauksen määrä lasketaan kolmen kuukauden (tammi-maaliskuun) aikana keskimääräisen työajan ja täyden työajan suhteessa. Jollei laskenta tällä tavalla ole mahdollista, kertakorvaus lasketaan tavalla, joka toteuttaa tämän määräyksen mukaista tarkoitusta.
Lisää tietoa löytyy tänään lähteneestä jäsentiedotteesta.