Työelämähankkeella vahvistetaan rahoitusalan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta

ke 11. marraskuuta 2020 09.39.51

Rahoitusalalla on käynnistetty yhteinen kehittämishanke, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusalan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Tarkoituksena on kerätä tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille.

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Tyoelamahankkeella-vahvistetaan-rahoitusalan-uudistumiskykya-ja-muutosvalmiutta.aspx


​Rahoitusalalla on käynnistetty yhteinen kehittämishanke, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusalan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Tarkoituksena on kerätä tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työp...