Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu tulevaisuuden työelämästä jatkuu FinanssiTYÖ2030-hankkeessa. Yhteistyö käynnistyi Hyvinvoiva ...

pe 1. heinäkuuta 2022 10.30.07

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu tulevaisuuden työelämästä jatkuu FinanssiTYÖ2030-hankkeessa.

Yhteistyö käynnistyi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeella (HyFi-hanke), josta sovittiin vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa.

Nyt käynnistettävä jatkohanke on luontevaa jatkoa jo tehdyille yhteisille toimille sekä vuonna 2020 käynnistetylle FinanssiTYÖ2030 -kehittämishankkeelle.

Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Hankkeeseen on saatu rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta.

Hankkeessa ovat mukana Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, @Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

Pääset lukemaan lisää hankkeesta alla olevan linkin kautta ⬇️
https://www.finanssiala.fi/uutiset/tyomarkkinaosapuolten-vuoropuhelu-tulevaisuuden-tyoelamasta-jatkuu-finanssityo2030-hankkeessa/

#hyfi #finanssityö2030 #hyvinvoivafinanssiala