Työpaikkatoiminta työryhmän ydintekemisiä ovat yhdistyksen klubitoiminta, työhyvinvointi, jäsenhankinta sekä aluetoiminta. Työry...

to 10. kesäkuuta 2021 11.09.23

Työpaikkatoiminta työryhmän ydintekemisiä ovat yhdistyksen klubitoiminta, työhyvinvointi, jäsenhankinta sekä aluetoiminta. Työryhmämme muodostuu seuraavista hallituksen jäsenistä: Katja Ahola, Tiina Dufva, Pia Husu, Jesse Kankanen, Axel Nyyssönen, Ida-Maria Pajari ja Eija Laurila.

Klubitoiminta tapahtuu työpaikoilla ja meidän tehtävämme on antaa käytännön toimintaohjeita klubikäsikirjan kautta työpaikkatoimintaan, jakaa hyviä ideoita eteenpäin sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista. Vuosittain järjestämme klubipäivät, joissa tavataan kollegoita, puhutaan asiaa ja vähän asian vierestä pidetään hauskaakin. Valmistelemme vuoden klubin nimeämisen kulloinkin etukäteen valittujen kriteerien pohjalta.

Työhyvinvointi on toiminnan toinen merkittävä kivijalkamme. Asia on tullut yhä merkittävämmäksi työelämän hektisyyden ja muutosten tuulien pyörteissä. Olemme nostaneet esille työsuojeluviikkoa, Kunnon työpäivää, Unelmien liikuntapäivää ja porraspäiviä muutamana mainintana kampanjoista. Koulutamme myös työsuojeluvaltuutettuja oman roolinsa tehtäviin sekä tiedotamme ajankohtaista asiaa.

Jäsenpito ja jäsenhankinta ovat kolmas merkittävä tehtävämme. Työryhmä on rakentanut kampanjoita ja aktivoittanut klubeja jäsenhankintaan työpaikoilla. Ammattiliiton jäsenyys ja sen merkitys jäsenelle on monitahoinen ja tärkeä asia. Jäsenyys on työelämän vakuutus, se on vapaa-ajan tekemisen ilostuttaja ja monipuolistaja, se on mukavien ihmisten verkosto.

Aluetoiminnassa myötävaikutamme Oprylaisten verkostoitumista muiden prolaisten ja STTKlaisten kanssa. Tämä on tekemisistämme uusin alue ja tässä olemme ottaneet viime vuonna ensimmäisiä aktiivisia askeleita. Uuden tekemisen polun raivaaminen on ollut se haastavin asia. Nyt tie on auki ja matka on alkanut.