Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä haitallisia kuormitustekijöitä voi olla esimerkiksi...

to 24. lokakuuta 2019 06.00.32

Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä haitallisia kuormitustekijöitä voi olla esimerkiksi sosiaalinen eristäminen. Eristäminen sosiaalisesta kanssakäymisestä on erittäin tuhoisaa fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Sosiaalisista yhteyksistä eristetyillä on suuri halu vaihtaa työpaikkaa. He myös ovat vähemmän sitoutuneita työhönsä ja heillä on myös enemmän yleisiä terveysongelmia.