Vuosittain lokakuussa viikolla 43 vietetään Euroopan työsuojeluviikkoa. Yhteisenä kampanja-aiheena on Terveellinen työ – Työn ke...

ke 26. lokakuuta 2022 10.21.34

Vuosittain lokakuussa viikolla 43 vietetään Euroopan työsuojeluviikkoa. Yhteisenä kampanja-aiheena on Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön 2020-2022

Miljoonat työntekijät ympäri Eurooppaa kärsivät työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Euroopan työolotutkimuksen (2019) mukaan kolmella viidestä työntekijästä on tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Työperäiset tule-sairaudet ovat ensisijaisesti työn aiheuttamia tai pahentamia lihasten, nivelten ja jänteiden vaurioita, jotka heikentävät elämänlaatua ja työkykyä. Ne ovat myös yleisimpiä työkyvyttömyyden, sairausloman ja varhaiseläkkeen syitä.

Jotta meillä olisi jatkossa hyvinvoivia työkavereita ja voisimme itse hyvin, on hyvä kiinnittää huomioita tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyyn.

Ohessa linkki, jossa avataan kampanjan keskeisimpiä teemoja sekä lisämateriaalia tutustumista varten

https://healthy-workplaces.eu/fi/about-topic/priority-areas

#EUhealthyworkplaces #euroopantyösuojeluviikko