Usein kysytyt kysymykset

Liukuva työaika

Säännöllinen työaika voidaan sopia järjestettäväksi myös liukuvana työaikana. Tällä tarkoitetaan työajan järjestelyä, jossa työntekijällä on sovittujen reunaehtojen puitteissa oikeus itse päättää työhön saapumisen ja töistä lähtemisen ajankohdista
Liukuvan työajan käyttöönotossa on säännöllisen työajan pituuden lisäksi sovittava:
•    yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta
•    työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta
•    lepoaikojen sijoittamisesta
•    säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä, niin sanotusta liukumasaldon määrästä.

Liukuvasta työajasta löytyy tarkemmin työaikalainsäädännöstä.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi saadakseen tarkemmat tiedot miten liukuvaa työaikaa sovelletaan pankissasi. 

Sairastuminen lomalla 

Jos sairastut vuosiloman jo alettua ja haluat siirtää mahdollisimman suuren osan sairausloman alle jäävästä vuosilomasta pidettäväksi myöhemmin, on sinun edelleen viivytyksettä esitettävä työnantajalle kirjallinen pyyntö vuosiloman siirrosta. Tällöin voit siirtää neljän viikon pituisen tai sitä lyhyemmän vuosiloman pidettäväksi myöhemmin. Työnantajan pyytäessä työntekijän on osoitettava luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.”
Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Joustotyö

Joustotyöstä ei ole erikseen sovittu käytettäväksi OP Ryhmässä.

Joustotyöajan käyttö perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Joustotyöajan käytöstä voidaan sopia tehtävissä, joissa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.
Joustotyöajasta voidaan sopia vain tietynluonteisissa tehtävissä. Kyseeseen tulisi tehtävät, jotka eivät pääasiassa ole sidottuja tiettyyn vuorokauden aikaan, viikonpäivään tai työntekopaikkaan. Pääasiallisena soveltamisalana on tietotyö. Käyttäminen on mahdollista myös muunlaisessa työssä, joka ei ole sidottu määrättyyn aikaan tai työn tekemisen paikkaan.

Sairausajanpalkka

Sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön saa palkkansa kunkin työkyvyttömyystapauksen yhteydessä vähintään:
a)    4 viikolta työsuhteen kestettyä alle 3 vuotta
b)    5 viikolta työsuhteen kestettyä 3-5 vuotta
c)    6 viikolta työsuhteen kestettyä yli 5 vuotta
Diagnoosin vaihtuminen tai samana pysyminen ei vaikuta. Yhdenjaksoisen poissaoloajan pituus ratkaisee palkanmaksun. Palkanmaksuvelvollisuus alkaa uudelleen, kun palaat töihin, vaikka vain yhdeksi työpäiväksi.
Jos  kuulut vanhaan Pohjolasta tulleeseen suljettuun ryhmään, jolla on 6 kuukauden palkallinen sairasloma. Ja olet ollut töissä näiden kahden sairasloman välissä työkykyisenä, niin sinulla alkaa uusi 6 kk jakso palkallisella sairaslomalla. Vaikka sinua olisi työnantajan toimesta siirrelty OP Ryhmässä paikasta toiseen liikkeenluovutuksella, niin sinä pysyt koko ajan tuossa suljetussa ryhmässä mukana säilyttäen oikeuden 6 kk palkalliseen sairaslomaan.

 

Lääkärissäkäynti

Rahoitusalan tessin 30 §:n mukaisesti on oikeus käydä säännöllisenä työaikana
a)    lääkärintarkastuksessa ja siihen liittyvässä laboratorio- tai röntgentutkimuksessa
Rahoitusalan tessin 30 §:n mukaisesti sinulla on oikeus käydä tutkimuksissa työajalla, kun kyse ei ole sairauden hoidosta vaan diagnoosin selvittämisestä työterveyslääkärin lähetteellä. Tessissä todetaan, että tarpeetonta työajan menetystä on vältettävä. Kun aikavaraus annetaan ja siihen ei ole itsellä oikeasti mahdollisuutta vaikuttaa, niin sinulla on oikeus käydä työajalla tutkimuksissa.
b)    työkyvyn ylläpitämiseksi välttämättömässä fysikaalisessa hoidossa
c)    äkillisen hammassairauden sattuessa hammaslääkärin vastaanotolla
d)    raskauden edellyttämissä tarkastuksissa
e)    lääkärin vastaanotolla vammaisen tai alle 10-vuotiaan lapsen sairauden toteamiseksi.
Tässä kohdassa pätee aiemmin edellä mainittu tarkennus oikeuteen käydä tutkimuksissa, kun kyse ei ole sairauden hoidosta vaan diagnoosin selvittämisestä lääkärin lähetteellä.
f)    neuvolatarkastuksessa lapsen kanssa.

Voinko käydä neuvolassa työajalla?

Kyllä voit, jos asiaa ei ole saatu järjestettyä työajan ulkopuolelle sekä vältetään tarpeetonta työajan menestystä. Tällöin kyse on raskauden edellyttämissä tarkastuksista tai neuvolatarkastuksesta lapsen kanssa.

Irtisanoutuminen/eläkkeelle jääminen

Jäädessä eläkkeelle:
-    teet irtisanoutumisilmoituksen ja kerrot irtisanoutuvasi eläkkeelle jäämisen perusteella
-    irtisanoutumisilmoituksessa kerrot, mistä päivästä alkaen jäät eläkkeelle
-    sovi esimiehen kanssa vuosilomien sekä mahdollisen sapattivapaasopimuksen vapaiden sekä pankkivapaapäivien pitämisestä ennen eläkkeelle jäämistä ellet halua, että nämä maksetaan sinulle rahakorvauksena. Työnantaja päättää siitä, saatko pitää myös ne vuosilomapäivät, jotka ovat kuluvan uuden vuosilomakauden lomapäiviä. 
-    Sinulle maksetaan lomaraha myös kuluvan uuden lomankertymisjakson lomapäivistä jäädessäsi eläkkeelle
-    muista tehdä eläkehakemus työeläkeyhtiölle sekä Osuuspankkien Eläkesäätiölle, jos olet säätiön jäsen tai sinulle on annettu vapaakirja Eläkesäätiöstä.
-    tarkista, että lopputiliin sisältyvät kaikki suoritukset (rahana maksetut lomat, lomaraha, ylityöt, lyhyen ajan palkitseminen) ja näistä kaikista on maksettu eläkemaksu. Näin varmistat, että Eläkeyhtiölle annettavassa loppulaskelmassa ovat kaikki palkka- ja palkkaan rinnastettavat suoritukset mukana ja työeläkkeesi on laskettu oikein. Mikäli näin ei ole, niin on otettava yhteyttä työnantajaan sekä Eläkeyhtiöön asian korjaamiseksi ja vaatia oikaistu eläkepäätös.
-    palautat työnantajalle työnantajan työvälineet, puhelimen ja maksukortin sekä puhdistat sähköpostista omat henkilökohtaiset viestisi ja tiedostoista omat henkilökohtaiset dokumentit.
-    ilmoitat Henkilöstörahastoon uudet yhteystietosi sähköpostiosoitteineen
-    olet yhteydessä pankkiin eläkkeelle siirtymisestä (työsuhde-etuudet päättyvät)
-    Laaja terveysturva vakuutus päättyy automaattisesti työsuhteen päättyessä
-    muista käyttää ePassiin kertyneet rahat ennen työsuhteen päättymistä
-    muista ottaa mukaan työpaikalta henkilökohtaiset tavarasi.


Siirryt muualle töihin:
-    teet irtisanoutumisilmoituksen
-    irtisanoutumisilmoituksessa kerrot, mistä päivästä alkaen irtisanoudut
-    sovi esimiehen kanssa  pitämättömien vuosilomien sekä mahdollisen sapattivapaasopimuksen vapaiden sekä pankkivapaapäivien pitämisestä ennen työstä pois jäämistä ellet halua, että nämä maksetaan sinulle rahakorvauksena.  Pitämättömistä vuosilomista maksetut lomarahat peritään takaisin lopputilissä. Uuden lomankertymisjakson lomapäivät maksetaan rahana ja sinulle ei makseta lomarahaa näistä päivistä.
-    tarkista, että lopputiliin sisältyvät kaikki suoritukset (rahana maksetut lomat, lomaraha, ylityöt, lyhyen ajan palkitseminen). 
-    palautat työnantajalle työnantajan työvälineet, puhelimen ja maksukortin sekä puhdistat sähköpostista omat henkilökohtaiset viestisi ja tiedostoista omat henkilökohtaiset dokumentit.
-    ilmoitat Henkilöstörahastoon uudet yhteystietosi sähköpostiosoitteineen
-    olet yhteydessä pankkiin  (työsuhde-etuudet päättyvät)
-    Laaja terveysturva vakuutus päättyy automaattisesti työsuhteen päättyessä
-    muista käyttää ePassiin kertyneet rahat ennen työsuhteen päättymistä
-    muista ottaa mukaan työpaikalta henkilökohtaiset tavarasi.
-    vastaa lähtöpalautekyselyyn
-    pyydä työtodistus

Työsopimuksen uusiminen

Pitääkö minun allekirjoittaa uusi työsopimus, kun tehtäväni vaihtuu nykyisellä työnantajalla toiseen työtehtävään? 

Ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta, kun tehtäväsi vaihtuu nykyisellä työnantajalla uuteen. Rahoitusalan työehtosopimus 2§ kohta 1.Työsopimus tehdään työsuhteen alussa kirjallisesti mallin mukaan (liite 4.). Kohdassa ei mainita, että pitäisi tehdä aina uudelleen, kun tehtävä vaihtuu. 


Sijaisuuskorvaus 

Kesäloma-ajan sijaisuuskorvaus vaativamman työtehtävän tuurauksesta, onko minulla oikeutta siihen?

Kyllä sinulla on, jos tuuraus kestää vähintään kuukauden. Rahoitusalan työehtosopimus 23§ kohta 2. Päätehtävän vaativuuden vähintään kuukauden kestävän nousun aikana maksetaan uuden vaativuusluokan mukaista palkkaa.