Edunvalvonta

OPRYn edunvalvontatyöryhmän tarkoituksena on toimia yhdistyksen jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Edunvalvontatyöryhmä organisoi yhdistyksen neuvottelutoimintaa.

Järjestämme koulutusta ja tiedotusta sekä edustamme jäseniä kaikissa neuvottelutilanteissa, jotka koskevat yhteisisä asioita OP Ryhmässä. Vastaamme jäsenten edunvalvontakysymyksiin ja käsittelemme niitä yhdistyksen edunvalvontatyöryhmässä.  

Työpaikkatoiminta

Työpaikkatoimintatyöryhmän kautta tuetaan ja aktivoidaan OPRY-klubien toimintaa sekä työpaikan työsuojeluhenkilöitä.

OPRY-klubin muodostavat samassa Osuuspankissa tai OP Ryhmän yrityksessä työskentelevät Ammattiliitto Pron ja OPRY Henkilöstöyhdistys Pro ry:n jäsenet. OPRY-klubin tarkoitus on tukea jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja työpaikan asioiden käsittelyä, koota jäsenet yhteen pohtimaan työpaikan arkea, vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia työpaikan asioista sekä luomaan yhteisiä näkemyksiä työhön ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. OPRY-klubin toimintaan kuuluu myös mukava yhdessäolo ja rentoutuminen erilaisissa virkistystilaisuuksissa.

Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun, joka edustaa heitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, työskentely on mielekästä, palkitsevaa ja tuottaa tulosta.